« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuner Somatiek

Praktijkondersteuners zijn aangesteld om een aantal taken van de huisarts over te nemen.

In onze praktijk zijn er meerdere Praktijkondersteuners Somatiek.

Zij hebben een speciale opleiding gevolg om patiënten met suikerziekte, hart en/of vaatziekten, luchtwegklachten (astma/COPD) en andere chronische aandoeningen te begeleiden. Hierbij werken zij nauw samen met de huisarts. Zij hebben de kennis om uitgebreid in te gaan op chronische aandoeningen en wat dat met zich mee brengt voor de patiënt.

Onze praktijkondersteuners Somatiek hebben een eigen spreekuur voor o.a. jaarcontroles voor patiënten met suikerziekte en hoge bloeddruk en patiënten met ontregelde suikers, insuline diabeten of bloeddruk (de normale 3-maandelijkse controles blijven bij de assistentes). Zij voeren ook longfunctieonderzoek (spirometrie) en vaatonderzoek van de benen uit, maakt gehoortesten, geheugentesten en hartfilmpjes.