« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over onze praktijk?

Elke dag doen wij in de huisartsenpraktijk ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Daarbij gaan heel veel dingen goed, maar soms kan er ook eens iets fout gaan. Wanneer er iets niet goed is gegaan en u ontevreden bent over onze werkwijze is het belangrijk dat u dit ons laat weten. 

Wat kunt u doen met uw klacht?

Heeft u een klacht, probeer dit dan eerst met uw huisarts te bespreken. Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen.

U kunt uw klacht doen door het klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij de balie of klik hier voor het invullen van het klachtenformulier online.

Na ontvangst van uw klacht neemt de klachtencoördinator deze in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen indien uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven wij u mondeling of schriftelijk een reactie op uw klacht. Wij streven er naar om uw klacht uiterlijk binnen twee weken af te ronden.   

Komt u er samen niet uit?

Bent u daarna nog niet tevreden? Of komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Voor contact met de klachtenfunctionaris, klik hier of telefonisch via 088-0229190.

Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg, uw klacht wordt dan een geschil. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Via de website van de SKGE kunt u een geschil indienen, klik hier.  

Meer informatie over de klacht- en geschilprocedure kunt u vinden op de website van SKGE of lees de folder van SKGE.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088-0229100

Klachtenformulier Zorgcentrum Akram