« terug naar vorige pagina

Onze missie & Visie

Zorgcentrum Akram levert generalistische zorg (huisartsenzorg) in de breedste zin van het woord. In Den Haag bieden we zorg aan bewoners en passanten van met name de wijken Schilderswijk, Transvaal en directe omgeving. Patiënten van onze praktijk mogen van ons verwachten dat wij hen bij alle gezondheidsproblemen met raad en daad zullen bijstaan.

Wij vinden het belangrijk dat huisartsenzorg goed toegankelijk en bereikbaar is. Omdat het niet mogelijk is iedereen direct te helpen, zal de urgentie van de hulpvraag bepalend zijn voor de wachttijd tot het consult. Hoewel patiënttevredenheid erg belangrijk voor ons is, zal de kwaliteit van zorg en de gezondheid van de patiënt leidend blijven in onze behandelingen en adviezen.

Wij streven naar een goede samenwerking met andere (eerstelijns) zorgverleners en andere disciplines. Hierbij is het belang van de patiënt voorop. Wij maken gebruik van nieuwe technische ontwikkelingen, zowel op het gebied van diagnostiek en behandeling, als op het gebied van automatisering (e-consulting, e-health) en telefonie. Daarbij voldoen wij aan de landelijk gestelde richtlijnen voor de kwaliteit NHG-praktijkaccreditering met aandacht voor extra dienstverlening richting de patiënt.